""""

like và share bài viết

Tân Minh Phát chuyên cung cấp các loại thiết bị và máy móc ngành bao bì , ngành in: máy in flexo, máy in nằm, máy bế decal, máy bế tem nhãn, máy thổi màng, máy chia cuộn, trục hơi, ly hợp hơi, ly hợp từ, bộ chuyển đổi trục hơi…..


* Máy bế decal có bộ phận chia và thu cuộn

—————————————————————————————————————————–

*  Máy in flexo 2 màu trên màng nhôm

Máy chia cuộn GFQ A1300