""""

like và share bài viết

 Danh sách một số thiết bị dành cho máy móc ngành in và ngành bao bì tại TÂN MINH PHÁT

STT TÊN HÀNG MÃ HÀNG HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ
01 THẮNG TỪ PB1.2

 

 

 

 

 

 

 

 thang-tu-ly-hop-tu-tanminhphat.com.vn Cái  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02   PB2.5   Cái  
03   PB5.0   Cái  
04   PB10.0   Cái  
05   PB20.0   Cái  
06 LI HỢP TỪ PC1.5   Cái  
07   PC2.5   Cái  
08   PC5.0   Cái  
09   PC10.0   Cái  
10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

DAO GẠT MỰC THỤY ĐIỂN

PC20.0

 

 

 

 

 

 

1p-trắng

 dao gạt mực-tanminhphat.com.vn Cái

 

 

 

 

 

 

Hộp

 
12 DAO GẠT MỰC TỐC ĐỘ 100 3p-trắng  dao gạt mực tốc độ 100-tanminhphat.com.vn Hộp  
13   4p-trắng   Hộp  
14   5p-trắng   Hộp  
15   6p-trắng   Hộp  
16 DAO GẠT MỰC TỐC ĐỘ 120 3p-xanh   Hộp  
17   4p-xanh   Hộp  
18   5p-xanh   Hộp  
19   6p-xanh   Hộp  
20 MÔ-TƠ ĐỒNG BỘ TDY090  mô tơ đồng bộ-tanminhphat.com.vn Cái  
21   TDY110   Cái  
22   TDY130   Cái  
23 LỰC CĂNG TỰ ĐỘNG   lực căng tự động -tanminhphat.com.vn Hộp  
24 HỘP ĐIỀU KHIỂN THẮNG TỪ    hộp điều khiển thắng từ-tanminhphat.com.vn Hộp  
25 MẮT JULONG    mắt julong-tanminhphat.com.vn Cái  
26 MẮT SICK    mắt sick-tanminhphat.com.vn Cái  
27 MẮT KONTEC    mắt kontec-tam-inhphat.com.vn Cái  
28 BƠM MỰC     Cái  
29 ỐNG LĂN MỰC 30cm  ống lăn mực - tanminhphat.com.vn Cây  
30   40cm trở lên   Tấc  
31 HỘP SÀNG BIÊN    hộp sàng biên - tanminhphat.com.vn Hộp  
32 BỘ XỬ LÝ CORONA 0,8m   Bộ  
33   1.0m  bộ xử lý corona - tanminhphat.com.vn Bộ  
34 RUỘT CAO SU CHO AIR SHAFT   ruột cao su cho air shaft - tanminhphat.com.vn Mét  
35 LÔ CAO SU   lô cao su - tanminhphat.com.vn Tấc  
36 ĐÈN CHỚP   đèn chớp - tanminhphat.com.vn Cây  
37 ĐỤC LỔ 1-10mm  đục lỗ - tanminhphat.com.vn Cây  
38   Bướm   Cây  
39   Xé 2×4   Cây  
40 MÀN HÌNH = PLC    màn hình plc - tanminhphat.com.vn Bộ  
41 SÓNG SIÊU ÂM    sóng siêu âm -tanminhphat.com.vn Bộ  
42 THƯỚC CẢM BIẾN   thước cảm biến -tanminhphat.com.vn Cây  
43 DÂY BĂNG TẢI   dây băng tải - tanminhphat.com.vn Sợi  
44 HỘP ĐIỀU KHIỂN  MÔ-TƠ TỌOC    Hộp điều khiển mô tơ tooc -tanminhphat.com.vn Hộp  
45 BỘT TỪ     Gram  
46 VAN HƠI     Cái  
47 Photo Sensor    Photo Sensor -tanminhphat.com.vn Cái  
48 Vít me bi    vit me bi-tanminhphat.com.vn Cái  
49 Hộp sàng biên    hop sang bien-tanminhphat.com.vn hộp  
50 Hộp sàng biên +Hộp điều khiển thắng từ    hop dieu khien thang tu-tanminhphat.com.vn hộp  

máy in flexo, máy chia cuộn, trục hơi