""""
Ruột cao su cho trục bung hơi

like và share bài viết
truc-bung-hoi-cua-cao-su
truc-bung-hoi-cua-cao-su

Thông Số Kỹ Thuật:

STT Đường kính trục hơi Kích thước Giá/m Trọng lượng ước tính
(đường kính trong×đường kính ngoài)
1 1” Air shaft 6×10mm Liên hệ 0.29Kg/m
2 1.5” Air shaft 6×12mm Liên hệ 0.3Kg/m
3 2” Air shaft 15×22mm Liên hệ 0.4Kg/m
4 2.5” Air shaft 17×25mm Liên hệ 0.43Kg/m
5 3'' Air shaft 22 x32mm Liên hệ 0.5kg/m
6 3” Air shaft 25×35mm Liên hệ 0.6 Kg/m
7 3” Air shaft 28 x 38mm Liên hệ 0.9 kg/m
8 4” Air shaft 38 x 48mm Liên hệ 1.5 Kg/m
9 4” Air shaft 46×56mm Liên hệ 1.5 Kg/m
10 6” Air shaft 98×110mm Liên hệ 3 Kg/m
11 12” Air shaft 231×245mm Liên hệ 5 Kg/m
  Nhận đặt hàng theo kích thước yêu cầu

 

>>>> Ruột cao su cho trục bung hơi airshaft